Mobil szerelő

A bevezetés célja:

A rendszer legfőbb célja a terepen dolgozó szerelők munkájának megkönnyítése. A Mobil Szerelő a hálózaton dolgozók, valamint a központi informatikai rendszerek közötti közvetlen, vezeték nélküli kapcsolatot teremti meg.
A Mobil Szerelő egységes felületen keresztül kommunikál a háttérben dolgozó különböző vállalati informatikai rendszerekkel, mint például :

 • Az Ügyfélszolgálati rendszer, ahonnan a bejelentéseket és a hibacím-információkat kapja, és ahová a munka megkezdésének tényét, várható és tényleges befejezését jelenti.
 • A Munkairányítási rendszer, amely az elektronikus munkalap kiadást és a szerelő által kitöltött adatok feldolgozását végzi.
 • A Hálózat-nyilvántartási rendszer, amely részletes térképi és műszaki információt szolgáltat a szerelés alatt álló hálózatrészről, és egyben fogadja a szerelő által jelzett minden adatváltozást.
 • A Raktárkezelő rendszer fogadja a feladott anyagrendelést, vagy rögzíti a helyszíni mozgóraktárból történt anyagfelhasználást.
 • A Vállalatirányítási rendszer, mely az automatikus időpecsétek alapján kontrolálja a tényleges munkaidő-ráfordítást, és elszámolja a költségeket.

Az elsődleges célkitűzés, hogy a szerelő egyszerűen használható és hasznos eszközt kapjon a kezébe. A Mobil Szerelő a helyszínen – terepi viszonyokra konstruált – eszközével, egyetlen áttekinthető felületen, könnyebben és gyorsabban képes végrehajtani feladatát.

Legfontosabb funkciók

 • diszpécser és szerelők közötti vezetéknélküli kommunikáció biztosítása
 • munkalapok elektronikus kiadása
 • munkák elektronikus visszajelentése
 • útvonal optimalizálás, útvonal-ajánlás
 • teljes körű műszaki és térinformatikai támogatás, helyszíni adatpontosítás
 • járműkövetés, gépkocsik aktuális tartózkodási helyének meghatározása
 • anyag- és munkaidő-elszámolás

A Mobil Szerelőben megvalósított GPRS üzemmódú mobil kommunikáció költséghatékony adatkapcsolatot biztosít a diszpécser-központ és a szerelő-kocsik között. Az alkalmazott mobil eszközök skálája a GSM telefonoktól, PDA kézi-számítógépektől a laptop-okig, tabletPC-kig terjed. A gépjárművek követésére a mobil telefonon túlmenően további eszközre nincs szükség, azok térbeli pozíciója valós időben, a mobil szolgáltatókon keresztül elérhető. Az útvonal optimalizáláshoz szükséges adatbázis az ország teljes területére rendelkezésre áll.

Várható eredmények

A központi informatikai rendszerrel szemben elvárt üzleti eredmények a Mobil Szerelő alkalmazásával realizálhatóak teljes körűen. Az információk alapvető forrása ugyanis maga a hálózat, azaz szinte minden információ a helyszíni, terepi munkavégzés során keletkezik, és az információk legfőbb felhasználója is egyúttal maga a helyszíni szerelő. Ez természetesen korábban is így volt, de az információcsere (munkakiadás, műszaki információk beszerzése, agyag- és munkaidő-elszámolás, hálózati adatok változásvezetése, stb.) a központban történt nehézkesen, általában kézi úton, papíron. A Mobil Szerelő bevezetésével korszerű, hatékony kommunikáció biztosítható a terepen dolgozók és a központi informatikai rendszerek között, amely mind a karbantartás illetve hibaelhárítás, mind a munkairányítás, mind pedig a vállalatirányítás hatékonyságát jelentősen javítja.
A Mobil Szerelő alkalmazásával a szerelői munka kontroláltabbá válik. A munkakiadás ellenőrzött és dokumentált lesz, az elszámolás és az adminisztráció egyszerűsödik. Ennek következményeként a munkafolyamatokban az átfutási idők lerövidülnek, a papír dokumentációk megszűnnek. A szerelői munka kontroljának javulásával csökkennek az utazásra fordított idők, a felhasznált túlórák és a megtett km-ek. A szerelő-kocsik folyamatos követése hozzájárul a gyors és hatékony hibaelhárítás megszervezéséhez, a szerelői erőforrások hatékony és egyenletes felhasználásához.