Bevezetés

Hitvallás

Tevékenységünk célja, hogy informatikai szolgáltatásaink segítségével támogassuk ügyfeleinket üzleti céljaik elérésében. Tudatában vagyunk annak, hogy az üzleti kapcsolatok bizalmon alapulnak. Mindent megteszünk azért, hogy megfeleljünk az irántunk megnyilvánuló megtisztelő bizalomnak.

Az informatika szerepe

Az informatika szerepe a
 gazdasági feltételrendszer és a piaci verseny a vállalatok versenyképességének folyamatos fejlesztését igényli. Az informatika megfelelő alkalmazása a versenyképesség javításának egyik eszköze. Az informatika hozzásegíti a szervezeteket üzleti stratégiájuk megvalósításához, hatékonyságuk növeléséhez, üzleti kockázataik csökkentéséhez. Valljuk, hogy önmagában nincs informatika, csak az üzletet hathatósan támogató informatikának van létjogosultsága.

Üzleti megközelítésünk

Meggyőződésünk, hogy ügyfeleinket /feladataik végrehajtását/ csak az üzleti tevékenységük elmélyült ismerete birtokában tudjuk érdemben támogatni. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk partnereink piaci környezetének és egyedi körülményeinek megismerésére, valamint a javasolt üzleti megoldások komplex kezelésére. Az egyedi ismereteket az iparági, valamint az informatikai tapasztalatokkal kombinálva képesek vagyunk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek javítják ügyfeleink tevékenységeinek hasznosságát és hatékonyságát.

Műszaki informatika

A közmű és távközlési szolgáltatók körében kiemelkedő jelentősége van a hálózati vagyon hasznossága és a hálózatokon folyó tevékenység hatékonysága javításának. A vagyongazdálkodás a műszaki tevékenység megtervezéséhez, végrehajtásához és ellenőrzéséhez speciális szakterületi információkat igényel. Ezeket az információkat jellemzően az un. a műszaki informatika körébe tartozó rendszerek nyújtják. Műszaki informatika alatt mindazon informatikai megoldások összességét értjük, amelyek közvetlenül támogatják a vállalat hálózati vagyonhoz köthető tevékenységét.

A műszaki informatika fő funkciócsoportjai az alábbiak:

  • Hálózat és esemény nyilvántartás
  • Hálózatszámítás és tervezés
  • Karbantartás és rekonstrukció tervezés
  • Munkairányítás és terepi munka támogatás
  • Műszaki dokumentumkezelés

A műszaki informatika szoros kapcsolatban van a mindenkori vállalatirányítási, üzemirányítási és ügyfélszolgálati rendszerekkel.

Hálózati vagyongazdálkodás

Hálózati vagyongazdálkodás a hálózati vagyonnak, a hálózati eszközök műszaki és pénzügyi teljesítményének optimalizálásával történő, a vállalati üzleti stratégia végrehajtását szolgáló működtetése. A hálózati vagyongazdálkodás a műszaki informatikai terület egyik, napjainkban egyre jelentősebb alkalmazási területe. A hálózati vagyongazdálkodás célja a szállító és elosztó hálózatok végpontokon mért műszaki teljesítményének meghatározott szinten tartása, valamint a hálózatfejlesztési, fenntartási és üzemeltetési ráfordítások optimalizálása. E cél eléréséhez a hálózati eszközökre vonatkozó, korábbiakhoz képest részletesebb műszaki (teljesítmény, megbízhatóság) és pénzügyi (életciklus költségek) információkra van szükség. Ezen információk birtokában lehet a hálózati ráfordításokra vonatkozó tervezés minőségét és megbízhatóságát javítani, a ráfordításokat optimalizálni.
A konzisztens műszaki és pénzügyi információkat csak integrált műszaki és vállalatirányítási rendszerek tudják szolgáltatni, ahol legfontosabb feladat a hálózatot több diszciplína szerint leíró, egységes adatmodell kialakítása.

Vállalati integráció

A modern vállalati környezetben a szervezet-orientált működési modellt fokozatosan felváltja a folyamat-orientált tevékenység. Az informatikai rendszereknek támogatniuk kell az új működési elveket, az üzleti/műszaki folyamatokat helyezve a figyelem középpontjába. Ennek megfelelően a műszaki, üzem- és vállalatirányítási rendszerek között egyre szorosabb integrációt szükséges kialakítani. Az így létrejövő integrált informatikai rendszerek hatékony támogatást nyújtanak az üzleti folyamatok tervezéséhez, irányításához és kontrolljához. Az informatika révén megvalósuló integráció segítségével egységesen kezelhető a vállalat tevékenységének gazdasági és műszaki vetülete. Az ún. vállalati adatbázisok a működést jellemző releváns adatok konzisztens, redundancia mentes feldolgozására és tárolására szolgálnak, lehetőséget nyújtva a vállalati tevékenység hatékonyabb szabályozására.