A Fővárosi Vízművek és a Geometria sikeres innovációs pályázata

A Fővárosi Vízművek és a Geometria innovációs pályázata

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) 2018-ban is meghirdette a “Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása” megnevezésű programot, amelynek célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése a közép-magyarországi régióban. Az NKFI célja a programmal, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások azon házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek export- vagy piacképes új termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és hozzájárulnak a vállalati KFI aktivitás növekedéséhez.

Az NKFI pályázatára a Fővárosi Vízművek és a Geometria konzorciumi együttműködési formában beadta a jelentkezését „Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással” témában. A projekt keretében a konzorciumi tagok a közművállalatok üzemeltetési folyamatainak informatikai támogatására, az információvezérelt eszközgazdálkodás alapelveit követve egy olyan, zárt folyamatok mentén felépülő munkairányítási rendszert fejlesztenek ki, amely a továbbiakban mind a hazai közműágazatban, mind pedig az export piacokon is használható, eladható.

Az NKFI a konzorcium pályázatát pozitívan bírálta el, és a szerződést az NKFI és a konzorciumi tagok 2018 decemberében megkötötték. A projekt 2019 januárjában indul és a tervek szerint két év alatt, 2020. év végére fejeződik be.


Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással

Pályázat azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00044
Konzorciumvezető: Fővárosi Vízművek Zrt.
Konzorciumi tag: "GEOMETRIA" Kft.
Projekt címe: Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A szerződött támogatás összege: 121 881 025 Ft
A támogatás intenzitása: 46,63 %

A projekt keretében egy olyan zárt folyamatok mentén felépülő munkairányítási rendszer került kifejlesztésre és tesztelésre, amely a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetési folyamatainak informatikai támogatására az információvezérelt eszközgazdálkodás alapelveit követi.

Az új munkairányítási rendszer célja, hogy egységesen, automatizáltan, egy zárt rendszeren belül kezelje az FV Zrt. hálózati és létesítményi eszközein elvégzendő karbantartási tevékenységét a karbantartási munkák létrehozásától azok elszámolásáig. Az innováció révén a karbantartási folyamat zárttá tétele és automatizált megoldásokkal történő megtámogatása valósult meg.

A kifejlesztett megoldással a Fővárosi Vízművek Zrt. képessé vált a működésében rejlő további tartalékok feltárására, ami révén biztosítani tudja az új környezeti kihívásokra a fenntartható működést, az eszközállomány optimális és hatékonyabb gazdálkodásával nemzetgazdásági szinten is érezhetően hozzájárul a környezeti és természeti erőforrások fenntartható használatához, innovációja egyrészt más közműágazatokban, másrészt export piacokon is használható, eladható terméket eredményezett.

NKFIA_infoblokk_kerettel_program_fekvo_2019_HU


Geometria előadás a “7th Asset Management Forum for DSOs” konferencián

Előadóként részt veszünk a “7th Asset Management Forum for DSOs”  konferencián, ahol kollégánk, Dunay András prezenctációja lesz megtekinthető “Establishing a Platform for Data Driven Asset Management in Operation and Planning” címmel.

Cégünk másfél évtizede foglalkozik a közművek tevékenységeinek eszközgazdálkodás-alapú megközelítésével és támogatásával, az eszközgazdálkodás elveinek és gyakorlatainak terjesztésével. Részt vettünk az eszközgazdálkodás első szabványának, a BSI PAS55-nek a létrehozásában, majd később az azt helyettesítő ISO55000 szabványsorozat magyarra fordításában és megjelentetésében az MSZT illetékes bizottságában.

Gyakorlati oldalon, az informatikai támogatás területén létrehoztuk az RBM-FUZZY nevű kockázatalapú fenntartástervező alkalmazást, amely fuzzy logika alkalmazásával értékeli ki a hálózatelemek kockázatát. Az alkalmazás ELMŰ-ÉMÁSZ szakértőivel közös hangolása és működtetése során szerzett tapasztalataink alapján 2019-2020-ban elkészítettük az EMER alkalmazást, amely mind funkcionálisan (különböző időtávú és jellegű beavatkozások tervezése), mind információkezelésben (életútkövetés, törzsadatkezelés), mind szoftveresen (térképi integráció) új koncepcionális alapokon került kifejlesztésre.

A konferencián az előadásunkban ezeket az üzleti igényekből levezetett új elveket fogjuk bemutatni, illetve hogy ezek alkalmazásával milyen stratégiai és gyakorlati előnyök származnak a vállalat számára az EMER alkalmazása kapcsán, pl. egy meglévő GIS-központú nyilvántartáshoz való integrálás során.