A Geometria Kft. nyerte az E.ON hálózatnyilvántartási rendszerének, az INIS-nek a korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárást

A Geometria Kft. nyerte az E.ON hálózatnyilvántartási rendszerének, az INIS-nek a korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárást

Az E.ON 2021. augusztus 17-én tette közzé EU-s közbeszerzési eljárásra vonatkozó hirdetményét az „INIS térinformatikai rendszer korszerűsítése” tárgyban (hivatkozási szám: EKR001036842021/8480). A tárgyi fejlesztési projekt az EU által finanszírozott Danube InGrid (hivatkozási szám: 10.7-0008-SKHU-W-M-20) projekt részeként került kiírásra.

Geometria Kft. mellett további 3 pályázó, a GDI Magyarország Kft., az Asseco Central Europe Magyarország Zrt., valamint a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt.  vett részt a közbeszerzési eljárásban. A Geometria Kft. a közművek hálózatnyilvántartása céljából az általa kifejlesztett GeoGIS rendszercsalád bevezetését ajánlotta.

2022. szeptember 29-én került kihirdetésre a Geometria Kft., mint nyertes ajánlattevő. A projekt megvalósítására két év áll rendelkezésre. A projekt indító megbeszélésére az ELMŰ székházában került sor 2022. november 10-én.

A GeoGIS rendszercsalád fő eleme a változásvezetést és összetett térinformatikai elemzést támogató, a Bentley OpenCities Map GIS alaprendszerre épített GeoGIS vastagkliens alkalmazás. Ezt egészíti ki a GeoGIS Portál vékonykliens alkalmazás, amely mind webes, mind Android és iOS mobil platformokon támogatja a hálózati adatok elérését és térképi megjelenítését. A család további tagja a Windows alapú terepi eszközökre optimalizált GeoGIS Mobil alkalmazás.

A GeoGIS rendszercsalád rendszerei napi használatban vannak jelentős hazai közművállalatoknál, az ELMŰ-nél (E.ON csoport tagja), az MVM Émász-nál, a Fővárosi Vízműveknél és a Budapesti Közművek (FŐTÁV) Nonprofit Zrt.-nél.


Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése

Sajtóközlemény

Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése

Szerződés száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238

Támogatás összege: 420 345 330 Ft

A projekt befejezésének tervezett határideje: 2024.08.31.

Projekt címe: Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése

A “GEOMETRIA” Kft. és a Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma sikerrel pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2020-1.1.2-PIACI KFI konstrukcióján „Víziközmű hálózatok rekonstrukció tervezését támogató informatikai megoldás kifejlesztése és tesztelése” elnevezésű projektjével.

A projekt célja egy olyan komplex megoldás kidolgozása, amely alkalmas elsősorban a víz- és csatorna szolgáltatók (közvetetten más közműszolgáltatók) rekonstrukciós tervének elkészítésére. A kutatás újszerűségét adja, hogy a megoldásban alkalmazott modell -túl a jelenleg az állapot alapú karbantartási megoldásoknál alkalmazott ún. pontozásos megközelítésen- az emberi gondolkodást jobban leképző fuzzylogikán alapul, amely pontosabban és megbízhatóbban képes az empirikus adatok kezelésére. Kiemelendő, hogy a projekt nem csak elméleti, hanem gyakorlati tapasztalatokat és valós adatokat felhasználva validálja a projekt eredményeit, amihez elengedhetetlen egy működő víziközmű szolgáltató bevonása. Fontos célja a kutatás-fejlesztésnek, hogy a víziközmű és tágabb értelemben a közműszektorban értékesíthető termék jöjjön létre. A hálózati rekonstrukció tervezés meghatározza, hogy mely eszközökön mikor és milyen beavatkozásokat javasolt elvégezni. A megoldás kifejlesztése kapcsán kifejezetten a víziközmű szolgáltatók hálózati elemeit érintő rekonstrukció tervezést támogató informatikai eszköz kerül kifejlesztésére és alkalmazására, amely a hálózati elemek teljes életciklusa során gyűjtött adatok szisztematikus rendezését és konszolidálását követően a döntéstámogató informatikai rendszer segítségével hozzájárul a víziközmű szolgáltató eszközgazdálkodási stratégiájának, rekonstrukciós tervének elkészítéséhez, illetve a kiértékelést követően elkészíthetők a különböző beavatkozási programok. Cél, hogy egy komplex döntési modell támogassa a kiértékelés folyamatát, amely a fuzzy-logikán alapuló döntési modell felhasználásával hozza meg az adott feltételek mellett optimális döntést. További cél, hogy az informatikai támogató eszköz mind a közeli, mind a hosszútávú beavatkozásokhoz képes legyen javaslatot tenni. A rekonstrukció tervezés optimalizálása és az ehhez szükséges adatokat biztosító hálózatfigyelő rendszer kiépítése összhangban a Párizsi Megállapodásban foglalt célokkal, valamint a Magyar Kormány klímavédelmi törekvéseivel a Heves Megyei Vízmű Zrt. szakmai és gyakorlati eredményeire építve hozzájárul a hazai és a nemzetközi víziközmű szolgáltatók szolgáltatási területén a hatékonyabb energiafelhasználáshoz, a vízminőség megóvásához, a felelős és fenntartható fejlődés biztosításához. A projektben résztvevő partnerek kölcsönösen kiegészítik egymást, a megvalósításához szükséges infrastruktúra, emberi erőforrások, kutatás-fejlesztési képességek és tapasztalatok tekintetében. Hatékony együttműködésükre alapulva nemzetközi szinten is sikeres innovatív szolgáltatás és termék kifejlesztésére nyílik lehetőség.

A projektmegvalósítás kezdése 2021.09.01, várható befejezése 2024.08.31.

A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00238 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 420 345 330 Ft támogatással, a Piacvezérelt Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati program finanszírozásában valósul meg.

NKFI

A Fővárosi Vízművek és a Geometria sikeres innovációs pályázata

A Fővárosi Vízművek és a Geometria innovációs pályázata

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) 2018-ban is meghirdette a “Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása” megnevezésű programot, amelynek célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése a közép-magyarországi régióban. Az NKFI célja a programmal, hogy növekedjen az innovatív vállalkozások azon házon belüli termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenysége, amelyek export- vagy piacképes új termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését eredményezhetik, és hozzájárulnak a vállalati KFI aktivitás növekedéséhez.

Az NKFI pályázatára a Fővárosi Vízművek és a Geometria konzorciumi együttműködési formában beadta a jelentkezését „Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással” témában. A projekt keretében a konzorciumi tagok a közművállalatok üzemeltetési folyamatainak informatikai támogatására, az információvezérelt eszközgazdálkodás alapelveit követve egy olyan, zárt folyamatok mentén felépülő munkairányítási rendszert fejlesztenek ki, amely a továbbiakban mind a hazai közműágazatban, mind pedig az export piacokon is használható, eladható.

Az NKFI a konzorcium pályázatát pozitívan bírálta el, és a szerződést az NKFI és a konzorciumi tagok 2018 decemberében megkötötték. A projekt 2019 januárjában indul és a tervek szerint két év alatt, 2020. év végére fejeződik be.


Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással

Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással

Pályázat azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00044
Konzorciumvezető: Fővárosi Vízművek Zrt.
Konzorciumi tag: “GEOMETRIA” Kft.
Projekt címe: Víziközmű üzemeltetési folyamatok tervezésének és irányításának támogatása intelligens informatikai megoldással
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
A szerződött támogatás összege: 121 881 025 Ft
A támogatás intenzitása: 46,63 %

A projekt keretében egy olyan zárt folyamatok mentén felépülő munkairányítási rendszer került kifejlesztésre és tesztelésre, amely a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetési folyamatainak informatikai támogatására az információvezérelt eszközgazdálkodás alapelveit követi.

Az új munkairányítási rendszer célja, hogy egységesen, automatizáltan, egy zárt rendszeren belül kezelje az FV Zrt. hálózati és létesítményi eszközein elvégzendő karbantartási tevékenységét a karbantartási munkák létrehozásától azok elszámolásáig. Az innováció révén a karbantartási folyamat zárttá tétele és automatizált megoldásokkal történő megtámogatása valósult meg.

A kifejlesztett megoldással a Fővárosi Vízművek Zrt. képessé vált a működésében rejlő további tartalékok feltárására, ami révén biztosítani tudja az új környezeti kihívásokra a fenntartható működést, az eszközállomány optimális és hatékonyabb gazdálkodásával nemzetgazdásági szinten is érezhetően hozzájárul a környezeti és természeti erőforrások fenntartható használatához, innovációja egyrészt más közműágazatokban, másrészt export piacokon is használható, eladható terméket eredményezett.