HÍREK & AKTUALITÁSOK

A Magyar Vízipari Klaszter és a Geometria sikeres export pályázata

A Magyar Vízipari Klaszter Kft. és a Geometria Kft. sikeresen pályázott a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. által kiírt a Magyar Kormány klímavédelmi törekvéseit (azon belül is a vízgazdálkodás és a szennyvíztámogatás területeire fókuszáló) valamint a hazai cégek export tevékenységét támogatandó pályázaton.

A vízgazdálkodás és azon belül is az ivóvíz ellátás a leginkább erőforrásigényes területe a vízelosztó hálózat. A meglévő hálózatot folyamatosan karban kell tartani, egyrészt a szolgáltatás folyamatosságának és minőségének fenntartása érdekében, másrészt a meghibásodások elkerülése miatt, mert a meghibásodás (pl. csőtörés) városi környezetben óriási károkat okoz.
A közműhálózatok fenntartása (fejlesztése és rekonstrukciója) minden országban a(z) (ön)kormányzat feladata. A nehéz gazdasági helyzetben lévő Szerbiának, ill. a szerbiai városoknak – köztük Szabadkának is – korlátozottak az anyagi forrásai.
A projekt célja, hogy megteremtse a rekonstrukció tervezés alapjait a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV egy mintaterületéről begyűjtött adatok alapján, és javaslatot adjon ezen mintaterület rekonstrukciós tervére.

A projektben alvállalkozóként vesz részt a Fővárosi Vízművek Zrt. és az Aquacust Vízveszteség-elemző Kft.