MIRTUSZ

Munkairányítási rendszer

Bevezetés célja

A hálózati munkavégzés és munkairányítás, valamint a hiba- és üzemzavar elhárítás hatékonyságának javítása, ezen belül:

 • a központi telefonos ügyfélszolgálat színvonalának javítása,
 • a szerelői erőforrás-gazdálkodás optimalizálása,
 • a vállalati költség elszámolás támogatása,
 • végső soron a hálózat üzemeltetési költségeinek csökkentése.

Megoldás

A MIRTUSZ moduláris felépítésű rendszer, amely rugalmasan alakítható a különböző közműszolgáltatók eltérő igényeihez. Az alábbi modulok szervesen integrálhatók a vállalat informatikai környezetébe, így a rendszer szorosan együttműködhet a vállalatirányítási (SAP), hálózat-nyilvántartási (GIS), gépjárműkövető, valamint üzemirányítási (SCADA) rendszerekkel.

Ügyfélszolgálati modul

Lehetővé teszi az ügyfélszolgálati irodákba különböző csatornákon keresztül beérkező műszaki bejelentések felvételét, kezelését, és továbbítását a területileg illetékes munkairányítókhoz.

 • A modul szolgáltatásaihoz egyszerű webes böngésző segítségével lehet hozzáférni.
 • Megjelenítése az SAP ügyfélszolgálati rendszerébe integráltan is történhet.
 • Szolgáltatásaival segíti az ügyintézőket a bejelentések gyors és hatékony kezelésében.
 • Az SAP és GIS rendszerekkel együttműködve lehetővé teszi az ügyfél fogyasztási helyének hálózati beazonosítását, és ezáltal
 • az aktuális szerelői kapacitások figyelembe vételével történő időpont egyeztetést, vagy
 • az ügyfél tájékoztatását a már folyamatban lévő hibaelhárításról, illetve a szolgáltatás helyreállításának várható időpontjáról.

KÖZPONTI MUNKAIRÁNYÍTÓ MODUL

A munkairányítás és végrehajtás alapvető funkcióit foglalja magában.
Legfontosabb feladata a hálózaton elvégzendő különböző munkák kiadása, ellenőrzése és elszámolása. Támogatást nyújt a személyi és tárgyi erőforrások kezeléséhez:

 • Így – akár a HR rendszerekkel együttműködve – segíti a szerelő csapatok összeállítását, munkaidő beosztásuk nyilvántartását, és felügyeli a szerelőcsapatok elérhetőségét és munkavégzését.
 • A GIS rendszerek segítségével megjeleníthető az aktuális hálózat térképe, a folyamatban lévő és tervezett munkák helye, valamint az szerelőcsapatok és gépjárműveik pillanatnyi térképi pozíciója.
 • Az eszköz nyilvántartási és raktárkezelő rendszerekkel integrálva lehetőség van a felhasznált készülékek és anyagok zárt, elektronikus rendszerben történő kezelésére a beszerzéstől a leselejtezésig.
 • A járműkövető rendszerrel integrálva pedig napra készen tudja tartani a bevethető járműveket, továbbá a munkákra írható futott kilométer adatokat a két rendszer egymás között egyeztetheti.
 • A rendszer alkalmas munkaidő-nyilvántartási és elszámolási adatok előállítására és kezelésére, valós időben támogatva a vállalatirányítási rendszer bér és munkaidő kezelő rendszereit.

Mindez lehetővé teszi az üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási feladatok gyors, rugalmas és költség-hatékony ütemezését, irányítását.

AUTOMATIKUS ERŐFORRÁS-ALLOKÁCIÓS MODUL

Használatával a munkakiadás folyamata az esetek jelentős részében teljes egészében automatikussá válik. A munkák ütemezését, a szükséges erőforrások kiválasztását és munkákhoz rendelését, valamint az elektronikus munkalapoknak a szerelők részére történő kiadását a modul teljesen automatikusan elvégzi. Az utazási-, állás- és késedelmi idők minimalizálásával támogatja a hatékony erőforrás-gazdálkodást. A feladatok elosztása a vállalati prioritásoknak megfelelően paraméterezhető célfüggvények optimalizálásával történik. Lehetőség van a munkák esedékességének, fontosságának, hosszának, földrajzi helyzetének, valamint a feladat elvégzéshez szükséges szaktudásnak és rendelkezésre álló anyagoknak, eszközöknek a megfelelő figyelembevételére.
A periodikusan végrehajtott optimalizáció segítségével a munkák folyamatosan újraütemezésre kerülnek, így a munkák esetleges elhúzódása, illetve az időközben bekövetkezett, váratlan események, gyors üzemzavar elhárítások is kezelhetővé válnak.

MOBIL SZERELŐI MODUL (mWFM)

A MIRTUSZ rendszer bevezetésével párhuzamosan a terepi munkavégzők mobil eszközt is kaphatnak. A modul felhasználói felülete a terepi alkalmazás speciális követelményit figyelembe véve került kialakításra nagyméretű ikonokkal és egyszerűsített, érintőképernyős megoldással segíti a munkát. a munkahelyek mobil hálózaton keresztül kommunikálnak a központi szerverrel.
A szerelők a mobil eszközükön jelentik vissza az elvégzett munkát, a munkával kapcsolatos legfontosabb adatokat, a felhasznált anyagot, és a ráfordított munkaidőt. Ezen adatok alapján történhet, teljesen zárt folyamat formájában, a költségelszámolás is. A mobil eszközzel a szerelőnek a helyszínen rendelkezésére áll a hálózat-nyilvántartás teljes műszaki adatbázisa, de saját GPS koordinátáinak rögzítésével hozzájárulhat GIS rendszer esetleges pontatlanságainak helyesbítéséhez is.
Miután a szerelő csapatok a terepi mobil eszközükön bejelentkeztek a műszakjaikba, a feladatokat a központi rendszertől automatikusan kapják meg egymás után. A munka elfogadását, a helyszínre érkezést, a munka megkezdését, esetleges felfüggesztését illetve befejezését időpecsétek jelzik. A munka lezárása a szükséges adatok rögzítésével történik. Az elvégzett munkák, és a soron kívül szükségessé vált üzemzavar elhárítási feladatok figyelembe vételével, az automatikus erőforrás allokáló rendszer mindig újratervezi a munkakiadást.
A terepi eszköz lehet ipari kialakítású, érintőképernyős készülék vagy átlagos tablet. A mobil MIRTUSZ alkalmazás számos olyan kiegészítő funkciót kínál, mely nagyban segíti a szerelők terepi munkáját: Így például megtekinthetik a munkájukhoz szükséges munkavédelmi szabályzatokat, technológiai utasításokat, műszaki leírásokat, és egyéb oktató-anyagokat a legkülönbözőbb multimédiás felületeken. Lehetőségük van a helyszínen kép és hangrögzítésre illetve videofilm felvételére, például hibák és egyéb problémák dokumentálása, vagy a többi szerelő tájékoztatása céljából. Lehetőség van a nehezen megközelíthető objektumokhoz vezető útvonal automatikus rögzítésére és megosztására.

INTEGRÁLT MOBIL GIS ALKALMAZÁS

A mobil GIS alkalmazás terepi mobil eszközökre kifejlesztett műszaki nyilvántartási rendszer, mely hasonlóképpen alkalmazkodik a speciális terepi körülményekhez, az egyszerű, egér és billentyűzet nélküli kezelhetőségével, áttekinthető felületével, és sokoldalú térképi háttértámogatásával. A modul önálló alkalmazásként is funkcionálhat, de leghatékonyabban a mobil mirtusszal integrált formában alkalmazható.
A mobil mirtuszból indítva automatikusan megjeleníti a műszaki hálózatot a hibahely környezetében. A legalapvetőbb grafikus funkciók (kicsinyítés, nagyítás, mozgatás, stb.) egyszerű ujjmozdulatokkal elvégezhetők, de lehetőség van adatlapok lekérdezésére, ellátási útvonalak, illetve ellátási körzetek kiemelésére, valamint keresésre akár postacím akár objektum alapján. A tájékozódást többféle alaptérkép támogathatja, nevezetesen:

 • a műszaki nyilvántartás eredeti alaptérképe;
 • turista térkép,
 • Google utcatérkép, vagy akár
 • Google műholdkép.

A Mobil GIS használatával a szerelők a terepen is hozzáférnek minden szükséges információhoz, így jelentősen javul munkavégzésük sebessége, munkájuk minősége és biztonsága.

ÜZEMIRÁNYÍTÓ MODUL

Segítségével lehetővé válik MIRTUSZ és az üzemirányítási rendszer (SCADA) integrációja. A két rendszer szolgáltatásai egységes felhasználói felületen jelennek meg. Az üzemirányítók által elérhető MIRTUSZ szolgáltatások az üzemzavarok során szükségessé váló gyors szerelői beavatkozások igénylésére és kezelésére vonatkoznak. Így az üzemzavarhoz igényelt szerelő csapatok közvetlen munkairányítása átkerül az üzemirányítókhoz. Munkaidőn kívül a készenléti szerelők és munkairányítók adatai a modulon megjeleníthetők.

ÜZLETI INTELLIGENCIA MODUL

A riport készítő modul a MIRTUSZ Műszaki Munkairányítási Rendszer és a kapcsolódó rendszerek adatbázisa alapján, a vállalat igényei szerint összeállított riportokat, kimutatásokat és statisztikákat szolgáltatja. A modul megvalósítása az ORACLE BI eszközével történt, így szolgáltatásai egyszerű webes felületen, böngészőből elérhetők. A riportok, kimutatások, statisztikák köre, tetszőlegesen bővíthető.

WPC MODUL

A Wide Partner Cooperation modul olyan közműszolgáltatók számára lett kifejlesztve, akik külső partner vállalatok segítségével végzik a hálózat műszaki karbantartását, de azokat a MIRTUSZ rendszerén keresztül szeretnék munkával ellátni. Ehhez egy új, interneten elérhető webes modul került kialakításra, amely mind a partnerek irodáiból, mind a partnerszerelők mobil készülékeiről elérhető. Az alkalmazás három almodulból áll:

 • egyszerűsített munkairányítási folyamat,
 • rövidebb végrehajtási idő, és ezáltal hatékonyabb munkavégzés,
 • A harmadik almodulban pedig a partnerszerelők kapják meg és jelentik vissza az általuk elvégzett feladatokat.

A rendszerben rögzítve vannak a partner-szerződések legfontosabb adatai (munkatípus, terület- és időhatár, egységár, stb.). Ezen adatokra támaszkodva a program az elvégzendő munkákat – egy súlyozó algoritmus segítségével – automatikusan úgy osztja szét, hogy a munka mindig ahhoz a partnerhez kerüljön, amelyik a legjobban és leghatékonyabban tudja azt elvégezni.
A partnerek a saját felületükön tudják kiértesíteni a fogyasztókat a munka elvégzésének várható időpontjáról. Ha a fogyasztó a kiértesített munkával kapcsolatban időpont egyeztetést kér, az ügyfélszolgálat szabadon tud időpontot ajánlani az összes rendelkezésre álló kapacitásból. Ha a kért időpontra az adott partnernek nincs szabad kapacitása, más partnerhez is rendelheti a munkát.

Eredmények

A MIRTUSZ rendszer bevezetésének eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:

 • egyszerűsített munkairányítási folyamat,
 • rövidebb végrehajtási idő, és ezáltal hatékonyabb munkavégzés,
 • szigorúbb kontroll időpecsétek alkalmazásával,
 • gazdaságosabb erőforrás felhasználás,
 • pontosabb költségelszámolás,
 • teljes és megbízható információk létrehozása a vállalati döntéshozatal támogatására.