SAM-U

Eszközgazdálkodási alkalmazáscsomag Smart Asset Management for Utilities

Előzmények és kihívások

Az eszközgazdálkodás minden olyan vállalat életében fontos működési terület, amelynek a szolgáltatásai végzésében vagy a termékei előállításában az eszközállomány kulcsszerepet tölt be. A közművek esetében ez kiemelten igaz, mivel a hálózati szolgáltatási tevékenységet természetes monopóliumként jellemzően regulált piacon végzik és a törvényi, hatósági szabályozás erőteljesen behatárolja az üzleti tevékenységeik mozgásterét.  Az eszközgazdálkodás tehát az a fő üzleti terület, amely a közmű érdekeltségében és hatáskörében marad, és amely tevékenység hatékonyságának növelésével a leginkább hozzájárul az üzleti érték megteremtéséhez.

A Geometria Kft. több, mint 30 éve támogatja közmű-ügyfeleit az eszközgazdálkodás mind hatékonyabb végzésében. A hazai közművállalatok a (műszaki, informatikai fejlettség, iparági hovatartozás, üzleti modell területein meglévő) különbözőségek ellenére mind elkezdték keresni a hatékonyabb vállalati, és ezzel sok pontban egybeeső eszközgazdálkodási működés módjait. Az üzleti igényeknek a változásai jellemzően hasonló pályát mutatnak, amely az alábbi érettségi modell állomásaiban foglalható össze (SAM érettségi modell). Az eszközgazdálkodás területén jelenleg az adatvezérelt működés megvalósítása foglalja össze mindazon célokat, amelyek elérését lehetséges és érdemes egy vállalatnak kitűznie.

Üzleti jellemzők

Geometria célja, hogy támogassa ügyfeleit az adatvezérelt eszközgazdálkodás kialakításában. Ennek megvalósítására a különböző informatikai megoldásainkat ennek a célnak megfelelő közös koncepció mentén fejlesztettük, melynek eredményeként kialakítottuk a SAM-U eszközgazdálkodási alkalmazáscsomagot, amely az adatvezérelt eszközgazdálkodás minden lényeges elemét támogatja.

Az alkalmazáscsomagot alkotó minden komponens élettörténete 10-20 évre vezethető vissza, mely időszak alatt egyes komponensek már a 3-4. verziójukat élik. A rendszerek messze túl vannak a kezdeti bevezetési nehézségeken, alacsony hibaszámmal, olcsón és hatékonyan üzemeltethetők. Az egyes alkalmazási rendszerek és az integrációs platform nagy szállítók stabil alapszoftvereire épülnek (Oracle, Bentley, IBM). Geometria a komplett megoldásra (a komponensekre és az integrációra egyaránt) garanciát vállal, illetve üzemeltetési támogatást nyújt.

SAM-U eszközgazdálkodási alkalmazáscsomag integrálható a nagy vállalati alaprendszerekkel, így a vállalatirányítási (ERP), ügyfélkapcsolati (CRM) és az üzemirányítási (SCADA/DMS) rendszerekkel, ahogy erre sok vállalati példa van.

A SAM-U az elvárható adatvezérelt támogatás mellett nyitott a továbbfejlesztés irányába mind a digitalizáció és az ügyfélorientált megközelítés további formái és csatornái tekintetében, mind a hatékonyabb eszközoptimalizáció támogatásában elemzések, mesterséges intelligencia fejlesztések terén. Példaként a MIRTUSZ Watch és a GeoGIS AR (Augmented Reality)

IT jellemzők

Az alkalmazáscsomag rendszerkomponensei korszerű ESB alapú integrációval vannak összekötve. A rendszerkomponensek belső felépítése a jelenleg korszerűnek számító háromrétegű (megjelenítés, üzleti logika, adatkezelés) architektúrát követik.

Az alkalmazáscsomagra kiterjeszthető a vállalati információmenedzsment (EIM) valamennyi tevékenysége. A komponensek alapvetően nyílt adatbázistechnológiával készülnek, így bármely az adatirányítás (data governance) szempontjából fontos aspektus (minőség, megbízhatóság, adatmodell, stb.) transzparens és kontrollálható a vállalat számára.

Az információkezelés tevékenységei közül kiemelhető a hálózati nyilvántartás törzsadatkezelésének a támogatása: a hálózati adatok mellett ez kiterjed egyrészt valamennyi máshol is felhasznált eszközgazdálkodási adatra (munkák, meghibásodások, költségek, állapot adatok), másrészt a digitális másolat (digital twin) koncepció keretében az eszközök teljes életútkövetésére. A teljes alkalmazáscsomag kompatibilis az IEC CIM referenciamodellel.

Az alkalmazáscsomag tartalma

Térképi Portál (GeoGIS)

A vállalat hálózati adatainak és egyéb információinak a közös térképi publikációs felülete, bizonyos folyamatokhoz funkciók biztosításával.

 

Hálózatnyilvántartás (GeoGIS)

A hálózatnyilvántartás, mint törzsadat tárolása és kezelése, adatváltozások konzisztens kezelésének biztosítása különböző csatornákon és szolgáltatásokkal (térképi felületen, adatkapun keresztüli, webszolgáltatásokon keresztüli változások).

Munkairányítás (MIRTUSZ)

A hálózatnyilvántartás, mint törzsadat tárolása és kezelése, adatváltozások konzisztens kezelésének biztosítása különböző csatornákon és szolgáltatásokkal (térképi felületen, adatkapun keresztüli, webszolgáltatásokon keresztüli változások).

Beruházásmenedzsment

A megtervezett hálózati beavatkozások projektszerű végrehajtását támogató komponens.

 

Eszközgazdálkodás-tervezés (EMER)

A tervezéshez szükséges adatok konzisztens eszközorientált gyűjtésére szolgáló komponensek, valamint az ezen adatok feldolgozásán alapuló kiértékelő, elemző és tervező alkalmazások.

Üzemirányítás

A hálózatok valósidejű irányítását, üzemállapotának a felügyeletét, elemzését megvalósító komponensek.