HÍREK & AKTUALITÁSOK

Újabb BerTi bevezetés! A DRV is a Geometriát választotta

A Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (DRV) a hazai víziközmű szektor egyik meghatározó szereplője, aki
közel 400 település 830 ezer lakosának biztosítja ivóvízellátását, valamint 211 település 604 ezer lakosának a szennyvíz elvezetést és kezelést Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyékben.
A DRV elhatározta, hogy a beruházási folyamatai hatékonyságának javítása érdekében a meglévő
informatikai támogatásnál magasabb szintű támogatást valósít meg. Az optimális informatikai támogató
rendszer kiválasztására a DRV pályázatot írt ki, amelyre a megbízást a Geometria nyerte el. A DRV, a
Geometria ajánlata alapján a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél már több éve sikeresen működő BerTi megoldását választotta. A bevezetésre kerülő BerTi rendszer a DRV teljes beruházási folyamatának támogatása mellett lehetőséget biztosít a mindenkori víziközmű törvény előírásai szerinti gördülő fejlesztési terv gyors és hatékony elkészítésére. Az ütemezés szerint a rendszer bevezetése 2018 év végére lezárul, amit egy három hónapos indulást támogató időszak követ.