EMER - Eszközmenedzsment rendszer

Az adatvezérelt eszközgazdálkodás új dimenziója

Mi is az EMER?

Az EMER a Geometria Kft. által fejlesztett, a hazai közműpiac sajátosságait és a nemzetközi jó gyakorlatokat integráló eszközmenedzsment rendszer.​
Az EMER rendszer célja a vállalati eszközmenedzsment-tervezés támogatása a rendszer segítségével létrehozott konszolidált eszközmenedzsment-adatbázis felhasználásával. Az eszközmenedzsment-tervezés a kockázatalapú döntéstámogatáson alapul.
Működési szempontból az EMER eszközmenedzsment-rendszer egyrészt a hálózati eszközcsoportok (ún. fenntartási egységek – maintenance unit) definiálását és beavatkozásgenerálási szabályainak a tervezését (eszközstratégia-tervezés), másrészt a szabályok alapján előálló beavatkozások programszintű tervezését és végrehajtásra való átadását (beavatkozási programok tervezése) tartalmazza.
Az EMER eszközmenedzsment-rendszer alkalmazása elősegíti a vállalat hatékonyabb forrásfelhasználását, az előírt mutatószámok teljesítését, valamint csökkenthetők a hálózat meghibásodási kockázatai. A rendszer alkalmazható bármilyen közműszolgáltató hálózatára, létesítményeire.

Hogyan működik?

Adatkonszolidáció

Az eszközökre vonatkozó életútkövetéshez szükséges a hálózatnyilvántartási adatmodell átalakítása. Az átalakítás az IEC CIM szerinti duális adatmodellnek megfelelően kerül leképzésre, azaz a fizikai eszközöknek az adatmodellben mind beépítési hely, mind eszköz aspektusa megjelenítésre kerül.
A rendszer a naprakészen tartott eszközgazdálkodási törzsadat és adattárból meríti az adatokat. Az eszközökre vonatkozó mutatószámok (egészség és következmény indexek) frissítése, valamint az újonnan generált beavatkozási igények visszaírásra kerülnek a programokba.

Eszközstratégia-tervezés

Az eszközcsoportok az érvényben lévő vállalati adatbázisnak megfelelően, egyedi szabályrendszerek alapján definiálhatóak. Az eszközcsoportokhoz szabadon konfigurálhatók új származtatott attribútumok és beavatkozástípusok (felújítás, karbantartás, csere, állapotfelmérés, diagnosztikai mérések, ellenőrzések, bejárások).
​Eszközstratégia alapján a tervezési folyamatokra vonatkozóan megadható, hogy ciklikus vagy állapot/kockázat alapú legyen az adott folyamat. Az eszközcsoportokra szabadon konfigurálható egyedi kockázatértékelés, mely alapján definiálhatóak egészség és következmény indexek. Az eszközcsoportok kiértékelési logikája hierarchikus felépítésű, összegzési és kiterjesztési szabályok is megadhatók. Az eszközstratégia-tervezés folyamatának végén a szabályrendszerek alapján a beavatkozási igények kigenerálásra kerülnek, ezek a rendszer által továbbításra kerülnek a beavatkozási programok tervezéséhez.
A létrejövő eszközstratégia szimulálható egy nem éles alternatívában, mely alternatíva tartalma létrehozáskor megegyezik az éles tartalmával.

Beavatkozási programok tervezése

Az eszközstratégia-tervezés során generált beavatkozási igények átkerülnek a beavatkozási program tervezés részbe. A beavatkozási programhoz rendelt beavatkozási igényekhez megadhatók a cégcsoport rendelkezésére álló forrásigények és erőforrás keretek, melyek figyelembe vételével állíthatjuk össze az adott programot. A beavatkozási programok tervezési folyamataira vonatkozóan egyedileg meghatározható, hogy az adott beavatkozási program automatikus vagy manuális működésű legyen. A rendszerbe integrált térképi funkciók segítségével megjeleníthetők és szerkeszthetők az automatikus beavatkozási programokhoz tartozó igények, továbbá lehetőség van az adott programhoz nem tartozó beavatkozási igények felvételére is. A beavatkozási program véglegesítése után a rendszer átadja a létrejövő munkát a kijelölt végrehajtási rendszer felé.
A létrejövő beavatkozási program szimulálható egy nem éles alternatívában, mely alternatíva tartalma létrehozáskor megegyezik az éles tartalmával.

Szolgáltatások

Életútkövetés

Az eszközökre vonatkozó életútkövetéshez szükséges a hálózatnyilvántartási adatmodell átalakítása, mely az IEC CIM szerinti duális adatmodellnek megfelelően kerül leképzésre, azaz a fizikai eszközöknek az adatmodellben mind beépítési hely (CIM szerint erőforrás, Power System Resource), mind eszköz (Asset) aspektusa megjelenítésre kerül.

Napra kész adat

A rendszer a napi frissítésű eszközgazdálkodási törzsadat és adattárból meríti az adatokat. Az eszközökre vonatkozó mutatószámok (egészség és következmény indexek) frissítése, valamint az újonnan generált beavatkozási igények visszaírásra kerülnek a programokba.

Térképi támogatás

A rendszerbe integrált térképi funkciók segítségével megjeleníthetők és szerkeszthetők az automatikus beavatkozási programokhoz tartozó igények, továbbá lehetőség van az adott programhoz nem tartozó beavatkozási igények felvételére is.