HÍREK & AKTUALITÁSOK

Geometria előadás a “7th Asset Management Forum for DSOs” konferencián

Előadóként részt veszünk a “7th Asset Management Forum for DSOs”  konferencián, ahol kollégánk, Dunay András prezenctációja lesz megtekinthető “Establishing a Platform for Data Driven Asset Management in Operation and Planning” címmel.

Cégünk másfél évtizede foglalkozik a közművek tevékenységeinek eszközgazdálkodás-alapú megközelítésével és támogatásával, az eszközgazdálkodás elveinek és gyakorlatainak terjesztésével. Részt vettünk az eszközgazdálkodás első szabványának, a BSI PAS55-nek a létrehozásában, majd később az azt helyettesítő ISO55000 szabványsorozat magyarra fordításában és megjelentetésében az MSZT illetékes bizottságában.

Gyakorlati oldalon, az informatikai támogatás területén létrehoztuk az RBM-FUZZY nevű kockázatalapú fenntartástervező alkalmazást, amely fuzzy logika alkalmazásával értékeli ki a hálózatelemek kockázatát. Az alkalmazás ELMŰ-ÉMÁSZ szakértőivel közös hangolása és működtetése során szerzett tapasztalataink alapján 2019-2020-ban elkészítettük az EMER alkalmazást, amely mind funkcionálisan (különböző időtávú és jellegű beavatkozások tervezése), mind információkezelésben (életútkövetés, törzsadatkezelés), mind szoftveresen (térképi integráció) új koncepcionális alapokon került kifejlesztésre.

A konferencián az előadásunkban ezeket az üzleti igényekből levezetett új elveket fogjuk bemutatni, illetve hogy ezek alkalmazásával milyen stratégiai és gyakorlati előnyök származnak a vállalat számára az EMER alkalmazása kapcsán, pl. egy meglévő GIS-központú nyilvántartáshoz való integrálás során.